Cerca al web

images/cabecera_consultoria.jpg
L'augment de l'interès per la practica esportiva i com a conseqüència, les noves construccions d'equipaments per al seu desenvolupament, precisen de coneixements en l’àmbit de la gestió d'instal·lacions esportives, tant en la vessant privada, com és el cas de les empreses de serveis esportius, promotors, constructors, clubs i associacions, com en el sector públic (Administracions locals, Regidories d'Esports, Patronats Municipals d'Esports, empreses municipals, ...).

Gràcies a l’experiència adquirida en la gestió d'instal·lacions esportives a Serviesport oferim un servei integral de consultoria i assessorament per respondre a totes les necessitats que deriven de la planificació, el disseny, la gestió i l'execució de les instal·lacions esportives.

Quan els nostres clients es posen en contacte amb aquest departament, l'equip de consultors estableixen els passos a seguir per tal de realitzar projectes a mida i solucions directes a partir de les necessitats i els objectius a satisfer.

Grup Serviesport ofereix un ampli ventall de serveis encarats a resoldre tot tipus de demandes:
  • MIEM (mapes d'instal·lacions esportives municipals) document d’anàlisi de la situació present i futura de les instal·lacions esportives municipals de gran ajuda per a la seva planificació i ordenament.
  • PROJECTES DE GESTIÓ formals segons els requeriments demandats, són imprescindibles per determinar els usos de les noves instal·lacions.
  • ESTUDIS DE MERCAT: Anàlisi i tendències de l'oferta i demanda, esportiva del municipi.
  • PLANS ESTRATÈGICS de l'esport municipal. Cabdals a l'hora d'establir criteris de priorització de les actuacions envers l'esport municipal.
  • Estudis de VIABILITAT ECONÒMICA.
  • Plans de COMUNICACIÓ I MÀRQUETING.
  • CONTROL DE QUALITAT en el manteniment de les instal·lacions de piscina (Pla d'autocontrol , prevenció de legionel·losi ...). La qualitat i l’èxit del servei de consultoria es basa en la comunicació directa i el compliment de les necessitats de cada client, buscant com a darrera fita la rendibilitat econòmica, social, esportiva i ambiental dels projectes.Per a més informació i contractacions:

ohijosa@serviesport.com
977.211.558

Grup Serviesport

Avinguda Maria Cristina, 25 - 43002 Tarragona
977.211.558
serviesport@serviesport.com